Företagsfriskvård

”Den som inte tar tid för sin träning kommer förr eller senare få avsätta tid för sjukdom”

Edward Stanley 

Genom företagsträning vill vi bidra med kunskap och inspirera till en friskare och piggare arbetsplats för er verksamhet. Genom en kontinuerlig dialog med företaget utformar vi en plan som passar just era behov och önskemål. När människor mår bra, kan de prestera bättre på sin arbetsplats och det genererar i sin tur att det går bättre för företaget. Det finns en rad anledningar till att investera både tid och pengar i din och dina anställdas hälsa. Anställda som är vid god hälsa resulterar i färre sjukskrivningar och härligare arbetsklimat. Våra instruktörer har utbildning och använder evidensbaserad kunskap på föreläsningar. De är erfarna och kan enkelt anpassa övningar och träningsupplägg om det finns skador eller andra faktorer som anses som hinder. Vår träning är något för alla och olika nivåer på övningar erbjuds på alla pass om så önskas, så oavsett träningsnivå så kan alla vara med. Nedanstående alternativ är det som vi erbjuder företag som är intresserade att göra en hälsosatsning. Hör av er så kan vi tillsammans hitta en lösning som passar er utifrån vilken typ av hälsoinvestering ni är intresserade av.

 

PT - Smallgroup

Erbjuder en mindre grupp, max 8 personer, träning med en möjlighet att kunna forma träningen utifrån personerna i varje grupp. En mindre grupp som ger chans att få lite mer hjälp med teknik och utförande.  

Gruppträning

Aningen större grupp som tränar ihop. Behov och önskemål tas emot men individualiseras inte i samma utsträckning som pt-smallgroup. 

Koncept utrifrån egna önskemål

Passar inte ovanstående alternativ er verksamhet? Hör av er så får vi tillsammans komma fram till en lösning för just er. 

Hälsosamtal

Coachande samtal, där individen är i centrum, för någon form av förändring för att öka välmående. Det kan handla om sömn, stress, träning eller andra hälsorelaterade frågor. Under samtalen kartlägger vi tillsammans dina levnadsvanor och beteendemönster för att kunna få en helhetsbild och strukturera upp en hållbar plan för just din hälsoförändring.

Föreläsning

Kunskap är en stabil och bra grund att ha med sig, oavsett ämne. Brist på kunskap inom träning och hälsa kan skapa osunda vanor, ökad skaderisk osv. Vi erbjuder föreläsningar inom träning, kost och hälsa. 

Workshop

Beroende på önskemål och fokus på workshop erbjuds enstaka eller flera tillfällen.

Pris

Ni kan komponera ett paket för vad just ert företag söker. Kostnaden varierar beroende på vilka företagstjänster ni är intresserade av, en eller flera. Var vi tränar, hur många tillfällen och antal deltagande är också underlag för priset.  Fyll i vad ni är intresserade av i formuläret nedan så för vi dialogen vidare där och skräddarsyr något för just er verksamhet.