Friskvård

Har du friskvårdsbidrag? Vi har många olika alternativ hur du kan nyttja ditt bidrag hos oss beroende på vad just du behöver. Ta chansen att hålla igång träningen, eller kanske komma igång med träningen, oavsett så hjälper vi dig. Låt inte friskvårdsbidraget gå till spillo! Hos oss kan du nyttja ditt friskvårdsbidrag genom att få ett kvitto att lämna till din arbetsgivare. ADDA är kopplat till friskvårds tjänsterna benify och epassi, så om din arbetsplats erbjuder det kan du nyttja det hos oss. Det går även att använda friskvårdsbidraget hos vår PT, Elin.

 

Hälsoperspektiv

Min vision av hälsa är att vi alla har möjligheten att själva påverka och skapa vår hälsa, utifrån de individuella förutsättningar vi har. Hälsa är ett komplext begrepp och jag ser det som att vi under olika skeenden upplever olika grad av hälsa och att vi upplever en hög grad av hälsa när vi har en livsstil som ligger nära våra ideal. När vi upplever stress, trauma, kaos och konflikter i livet tenderar vi att skapa separation och hamnar lätt i att övertänka saker som sker.

Hälsa kan också ses utifrån olika aspekter såsom fysisk hälsa, mental hälsa och själslig hälsa. Det är inom dessa tre aspekter som jag vill utveckla verksamheten på ADDA för att kunna erbjuda ett hälsoperspektiv som tar in alla aspekter av människan. Detta arbete kommer att påbörjas under hösten och ni kommer kunna följa denna utveckling bland annat här på hemsidan och i sociala medier.

/ Katarina, Ägare